BUDYNKI JEDNORODZINNE

dla wymagających inwestorów powinny być projektowane indywidualnie. Daje to możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb użytkownika, najlepszego wykorzystania walorów terenu lub ukrycia uciążliwości znajdujących się w sąsiedztwie.

Projekt indywidualny daje możliwość dostosowania funkcjonowania domu do przewidywanego rozwoju rodziny na przestrzeni lat.

Projekty domów jednorodzinnych przygotowywane są w dwóch etapach:

  • przygotowywanie projektu koncepcyjnego zgodnie z życzeniami inwestora
  • przygotowanie projektu budowlanego i projektów branżowych w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę.